Q:

If f(x) = 4x + 3 and g(x) = 3x, evaluate for X = -1/2

Accepted Solution

A:
Answer:  [tex]f(-\frac{1}{2}) = 1[/tex] [tex]g(-\frac{1}{2} ) = -\frac{3}{2}[/tex] Step-by-step explanation: Given the function [tex]f(x) = 4x + 3[/tex] and the function [tex]g(x) = 3x[/tex], to evaluate for [tex]x=-\frac{1}{2}[/tex], you need to substitute it into each function. Then, for the function f(x), when  [tex]x=-\frac{1}{2}[/tex], you get:  [tex]f(-\frac{1}{2}) = 4(-\frac{1}{2}) + 3[/tex]  [tex]f(-\frac{1}{2}) = 4(-\frac{1}{2}) + 3[/tex]  [tex]f(-\frac{1}{2}) = -\frac{4}{2}+ 3[/tex]  [tex]f(-\frac{1}{2}) = -2 + 3[/tex]  [tex]f(-\frac{1}{2}) = 1[/tex] For the function g(x), when  [tex]x=-\frac{1}{2}[/tex], you get: [tex]g(-\frac{1}{2} ) = 3(-\frac{1}{2})[/tex]  [tex]g(-\frac{1}{2} ) = -\frac{3}{2}[/tex]